Menu
YayImages

Find Similar Images

beautiful girl exercising yoga. Yoga asana Vrikshasana Tree Pose by Lenkapenka

Vector beautiful girl exercising yoga. Yoga asana Vrikshasana Tree Pose Stock Vector

by: Lenkapenka

Description

Vector yoga illustration. Healthy lifestyle with yoga pose. Yoga asana Vrikshasana Tree Pose .

Legal

 • Stock License

Keywords

 • activity
 • asana
 • background
 • balance
 • beautiful
 • beauty
 • body
 • cartoon
 • character
 • class
 • collection
 • energy
 • exercise
 • female
 • fit
 • fitness
 • girl
 • gym
 • health
 • healthy
 • icon
 • illustration
 • isolated
 • lifestyle
 • meditating
 • meditation
 • person
 • physical
 • pilates
 • pose
 • position
 • posture
 • relax
 • relaxation
 • shape
 • slim
 • sports
 • stretch
 • studio
 • symbol
 • training
 • vasishthasana
 • vector
 • Vrikshasana
 • wellness
 • woman
 • workout
 • yoga
 • young
 • zen